WOLFS NEWS

Graphic Spółka Akcyjna – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki

Spółka GRAPHIC S.A. informuje, że w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki, odbwającego się w dniu 04.10.2017r., podjęta została decyzja o zmianie firmy Spółki.

Spółka – po rejestracji przez Sąd – działać będzie pod firmą WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dodaj komentarz