WOLFS INWESTYCJE

Nowa inwestycja: Brudzewo gmina Puck, woj. pomorskie

Najnowsza inwestycja Wolfs to zakup gruntu o pow. ok. 12 ha w miejscowości Brudzewo gmina Puck woj. pomorskie. Grunt posiada wydane przez gminę Warunki Zabudowy, które umożliwiają jego podział na min. 85 działek budowlanych o pow. min. 1.000 m2 każda. W bezpośrednim sąsiedztwie wyodrębniono i w większości sprzedano kilkadziesiąt działek budowlanych.

Wstępny projekt podziału wydziela 85 działek po min. 1.000 m2 każda:

Przyjmując bezpieczną dla tej lokalizacji średnią cenę za działkę = 65.000 zł

wartość projektu w cenach sprzedaży = 5.525.000 zł

(łączna pow. działek po odliczeniu dróg = 93.000 m2, cenę m2 dla powyższej kalkulacji przyjęto ok. 60 zł)

 

 

 

Dodaj komentarz