Raporty bieżące EBI

2018

2018-10-11

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2018-10-03

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

2018-10-03

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 02.10.2018r.

2018-10-03

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

2018-09-05

Zamiana w składzie Zarządu Spółki

2018-09-05

Zwołanie Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 04.10.2018r.

2018-09-05

Życiorys członka zarządu

2018-08-14

Raport okresowy za II kwartał 2018

2018-07-26

Zakończenie subskrypcji i przydział akcji zwykłych na okaziciela serii E

2018-07-02

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2018r.

2018-07-02

Rejestracja zamiany nazwy Emitenta

2018-06-04

Korekta raportu EBI nr 16/2018 z dnia 04.06.2018r.

2018-06-04

Korekta raportu EBI nr 15/2018 z dnia 02.06.2018r.

2018-06-03

RaportOgłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2018-05-30

Raport roczny za 2017

2018-05-29

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz zmian Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki

2018-05-15

Raport za I kwartał 2018 roku

2018-04-17

Zmiana Statutu i tekst jednolity

2018-04-17

Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Graphic Spółka Akcyjna w dniu 16 kwietnia 2018r.

2018-04-13

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

2018-03-20

Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A.

2018-03-19

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. na dzień 13 kwietnia 2018 roku

2018-01-26

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018r. Graphic Spółka Akcyjna.


2018-01-22

Sprostowanie raportu bieżącego z dnia 19.01.2018r. numer 3/2018 Graphic Spółka Akcyjna.


2018-01-19

Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii D Emitenta Graphic Spółka Akcyjna.


2018-01-19

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Graphic Spółka Akcyjna.


2018-01-19

Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 stycznia 2018r. Graphic Spółka Akcyjna.


2017

2017-12-22

Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki GRAPHIC S.A.


2017-12-22

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Graphic S.A. z dnia 22.12.2017 r.


2017-12-18

Opinia biegłego rewidenta o wycenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa WOLFS CORPORATION S.A. oraz opinia Zarządu Spółki GRAPHIC S.A.


2017-11-28

Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku.


2017-11-27

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. na dzień 22 grudnia 2017 roku.


2017-11-23

Podjęcie przez Zarząd Spółki zamiaru nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.


2017-11-23

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki.


2017-11-23

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.


2017-11-15

Raport za III kwartał 2017 roku.


2017-10-18

Życiorys członka Rady Nadzorczej – informacja uzupełniająca.


2017-10-17

Życiorys Członka Zarządu – informacja uzupełniająca.


2017-10-10

Życiorys członka Rady Nadzroczej Spółki Graphic S.A.


2017-10-10

Życiorys członka Rady Nadzorczej – informacja uzupełniająca.


2017-10-10

Życiorys członka Rady Nadzorczej – informacja uzupełniająca.


2017-10-09

Zawiadomienie akcjonariusza na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie.


2017-10-06

Informacja o cesji umów kredytowych i umowy leasingu.


2017-10-05

Życiorys członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.


2017-10-05

Życiorys członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.


2017-10-05

Życiorys członka Rady Nadzorczej Graphic S.A.


2017-10-05

Życiorys członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.


2017-10-05

Treść uchwał podjętych przez Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 4 października 2017 r.


2017-10-05

Zawiadomienie członka Zarządu o zbyciu akcji.


2017-10-04

Informacja o zbyciu udziałów w spółce Graphic Sp. z o.o.


2017-10-04

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.


2017-10-04

Zmiana w składzie Zarządu Graphic S.A.


2017-10-04

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Graphic S.A.


2017-09-22

Informacja o nałożeniu kary upomnienia na spółkę GRAPHIC S.A.


2017-09-08

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. na dzień 4 października 2017 r.


2017-08-24

Raport za II kwartał 2017 r.


2017-07-26

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 25 lipca 2017 r.


2017-06-30

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. na dzień 25 lipca 2017 r.


2017-06-29

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.


2017-06-02

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRAPHIC S.A.


2017-05-31

Raport roczny za rok 2016.


2017-05-18

Raport za I kwartał 2017 r.


2017-05-17

Objęcie udziałów Spółki GRAPHIC Sp. z o.o.


2017-04-21

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 21 kwietnia 2017 r.


2017-03-27

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. na dzień 21 kwietnia 2017 r.


2017-03-24

Umowa przedwstępna sprzedaży akcji imiennych.


2017-02-16

Korekta raportu za IV kwartał 2016 roku – uzupełniony.


2017-02-15

Raport za IV kwartał 2016 r.


2017-02-14

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.


2016

2016-11-14

Raport za III kwartał 2016 r.


2016-08-16

Raport za II kwartał 2016 r.


2016-07-01

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.


2016-06-06

Raport roczny za rok 2015- uzupełnienie o opinię i raport biegłego rewidenta.


2016-06-03

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRAPHIC S.A.


2016-06-03

Raport roczny za rok 2015.


2016-05-25

Korekta raportu bieżącego 4/2016 ? sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.


2016-05-25

Zamiana terminu publikacji raportu okresowego – rocznego za 2015 rok.


2016-05-13

Raport za I kwartał 2016 roku


2016-02-15

Raport za IV kwartał 2015 roku


2016-01-28

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.


2015

2015-12-23

Korekta raportu za III kwartał 2015 roku – uzupełniony.


2015-11-13

Raport za III kwartał 2015 r.


2015-08-14

Raport za II kwartał 2015 r.


2015-06-29

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 26 czerwca 2015 r.


2015-05-30

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A.


2015-05-29

Raport roczny za 2014 r.


2015-05-15

Raport za I kwartał 2015 r.


2015-05-12

Zmiana informacji o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.


2015-02-13

Raport za IV kwartał 2014 r.


2015-01-27

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.


2014

2014-11-14

Raport za III kwartał 2014 r.


2014-10-15

Korekta raportu za II kwartał 2014 r. – uzupełniony.


2014-09-24

Raport za II kwartał 2014 r. – uzupełniony.


2014-08-18

Raport za II kwartał 2014 r.


2014-08-14

Brak dostępu do strony internetowej Emitenta.


2014-08-14

Zamiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 r.


2014-06-27

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC w dniu 26 czerwca 2014 r.


2014-05-30

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Graphic S.A.


2014-05-30

Raport roczny za 2013 r.


2014-05-15

Raport za I kwartał 2014 r.


2014-04-29

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Spółki GRAPHIC S.A.


2014-02-14

Raport za IV kwartał 2013 r.


2013

2013-07-01

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC w dniu 28 czerwca 2013 r.


2013-05-31

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A.


2013-05-31

GRAPHIC S.A.- Raport roczny za 2012 r.


2013-05-15

Raport za I kwartał 2013 r.


2013-05-14

Aktualizacja oświadczenia GRAPHIC S.A. dotycząca stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect.


2013-04-03

Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.


2013-02-14

Raport za IV kwartał 2012 r.


2013-01-08

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r.


2012

2012-11-14

Raport za III kwartał 2012 r.


2012-08-14

Raport za II kwartał 2012 r.


2012-06-29

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC w dniu 28 czerwca 2012 r.


2012-06-01

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A.


2012-05-31

GRAPHIC S.A. -Raport Roczny za rok 2011.


2012-05-22

Powołanie Członka Rady Nadzorczej.


2012-05-17

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej.


2012-05-15

Raport za I kwartał 2012 r.


2012-03-06

Oświadczenie Emitenta w przedmiocie zakresu stosowania Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect.


2012-02-14

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.


2012-01-09

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 r.


2011

2011-11-17

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki.


2011-11-16

Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki.


2011-11-14

Raport okresowy za III kwartał 2011 r.


2011-10-28

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 r.


2011-10-28

Uzyskanie dostępu do systemu EBI.