Raporty bieżące ESPI

2018-06-21

Zawarcie przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowych

2018-06-04

Korekta raportu ESPI 30/2018 z dnia 04.06.2018r.

2018-06-04

Korekta raportu ESPI nr 29/2018 z dnia 02.06.2018r.

2018-06-03

Ogłoszenie w zwołaniu WZA

2018-05-29

Zawiadomienie akcjonariusza na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie

2018-04-17

Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oraz ustanowienia prawa pierwokupu
2018-04-17

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do u działu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAPHIC S.A. w dniu 16 kwietnia 2018r.

2018-01-16

Decyzja o nabyciu nieruchomości przez Zarząd Spółki GRAPHIC S.A. GRAPHIC S.A.


2017

2017-12-29

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC S.A. w dniu 22.12.2017 r.


2017-12-29

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC S.A. w dniu 22.12.2017 r. GRAPHIC S.A.


2017-12-21

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do u działu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAPHIC S.A. z dnia 22.12.2017 r.


2017-12-18

Opinia biegłego rewidenta o wycenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa WOLFS CORPORATION S.A. oraz opinia Zarządu Spółki GRAPHIC S.A.


2017-12-04

Rejestracja angielskiej spółki zależnej od emitenta.


2017-11-29

Zbycie udziałów w spółce zależnej.


2017-11-27

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. na dzień 22 grudnia 2017 roku.


2017-11-27

Rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.


2017-10-11

Podjęcie przez Zarząd Spółki zamiaru nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.


2017-10-09

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 04.10.2017.


2017-10-09

Zawiadomienie akcjonariusza na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie.


2017-09-08

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. na dzień 4 października 2017 roku.


2017-08-01

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 25 lipca 2017 r.


2017-07-24

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do u działu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAPHIC S.A. z dnia 25.07.2017 r.


2017-06-30

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. na dzień 25 lipca 2017 roku.


2017-06-30

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.


2017-06-02

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. na dzień 28 czerwca 2017 roku.


2017-04-24

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do u działu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAPHIC S.A. z dnia 21.04.2017r. z określeniem akcji głosów z akcji przysługujących każdemu z nich.


2017-03-27

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. na dzień 21 kwietnia 2017 roku.


2016

2016-07-06

Wykaz akcjonriuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAPHIC S.A. z dnia 30.06.2016 r.


2016-06-03

Zwołanie ZWZ GRAPHIC S.A. na dzień 30.06.2016 r.


2015

2015-07-03

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAPHIC S.A. z dnia 26.06.2015 r.


2015-05-30

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A.


2014

2014-07-04

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAPHIC S.A. z dnia 26.06.2014 r.


2013

2013-07-05

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAPHIC S.A. z dnia 28.06.2013 r.


2013-05-31

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. na dzień 28 czerwca 2013 roku.


2012

2012-10-09

Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.


2012-07-03

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAPHIC S.A. z dnia 28.06.2012 r.


2012-06-01

Korekta raportu nr 1/2012 – zwołanie ZWZ Spółki na dzień 28 czerwca 2012.


2012-06-01

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. na dzień 28 czerwca 2012 roku.


2011

2011-11-30

Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.


2011-10-27

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI.