Raporty okresowe roczne

2016

31.05.2017

Raport roczny za rok 2016 Graphic Spółka Akcyjna


2015

06.06.2016

Raport roczny za rok 2015- uzupełnienie o opinię i raport biegłego rewidenta Graphic Spółka Akcyjna


03.06.2016

Raport roczny za rok 2015 Graphic Spółka Akcyjna


2014

29.05.2015

Raport roczny za 2014 rok Graphic Spółka Akcyjna


2013

30.05.2014

Raport roczny za 2013 rok Graphic Spółka Akcyjna


2012

31.05.2013

GRAPHIC S.A.- Raport roczny za 2012 rok Graphic Spółka Akcyjna


2011

31.05.2012

GRAPHIC S.A. -Raport Roczny za rok 2011. Graphic Spółka Akcyjna